Papierrecycling

Oud papier en oud karton wordt door ons eveneens van particuliere als zakelijke aanbieders ingekocht. Bij doorlopend aanbod of bij grotere hoeveelheden plaatsen wij vanzelfsprekend ook containers. Hierbij is het mogelijk om een “open-top” container of een gesloten container te plaatsen. Op verzoek kunnen wij eventueel ook perscontainers plaatsen.

Het papier en karton wordt in onze recyclinghal gestort, waarna het eventueel op soort en kwaliteit gescheiden en tot balen wordt geperst. Daarna wordt e.e.a. door ons uitsluitend naar erkende afnemers verkocht waarbij dit volledig ter ter recycling wordt ingezet.

Archiefvernietiging

Als extra service verzorgen wij ook het vernietigen van oud archief. Het aangeleverde / afgehaalde oud archief wordt, eventueel door u of in uw bijzijn, in een gesloten perscontainer verzameld. De afvoer hiervan geschiedt naar een erkende verwerker waar dit op 100% vertrouwde wijze wordt verwerkt. 

Plasticrecycling

Van zakelijke aanbieders kopen wij, bij een voldoende aanbod, ook diverse recyclebare plasticsoorten in.